1.
Mohd Fadzil MF, Abdul Razak AQ, Hj Mohd Noor M, Mustafar MZ, Mohd Aziz MKN. Penggunaan Hadis Berkaitan Munakahat dalam Karya Penulisan Jawi di Nusantara. jpi [Internet]. 29May2022 [cited 11Aug.2022];15(1):1-0. Available from: https://jpi.kuis.edu.my/index.php/jpi/article/view/151