Mohd Fadzil, Muhammad Faidz, Abdul Qayuum Abdul Razak, Muaz Hj Mohd Noor, Mohd Zaid Mustafar, and Mohd Khairul Nizam Mohd Aziz. “Penggunaan Hadis Berkaitan Munakahat Dalam Karya Penulisan Jawi Di Nusantara”. Jurnal Pengajian Islam 15, no. 1 (May 29, 2022): 1-10. Accessed August 11, 2022. https://jpi.kuis.edu.my/index.php/jpi/article/view/151.