Osman, K., M. F. Mohamad Japeri, A. D. Mohamad, and M. A. Mohamed Adnan. “Amalan Kesantunan Berbahasa Dalam Rawatan Dan Pemulihan Dadah Menerusi Pendekatan Psikospiritual Islam Dan Tasawuf”. Jurnal Pengajian Islam, Vol. 15, no. 1, May 2022, pp. 237-48, https://jpi.kuis.edu.my/index.php/jpi/article/view/167.