Mohd Terin, M. I., A. H. Mohad, and R. A. Mohd Mokhtar. “Tinjauan Awal Mengenai Perlaksanaan Program Perpaduan Dalam Kalangan Ahli Ngo Berteraskan Islam Dan Bukan Islam Di Selangor”. Jurnal Pengajian Islam, Vol. 15, no. 1, May 2022, pp. 136-49, https://jpi.kuis.edu.my/index.php/jpi/article/view/159.