Mohd Fadzil, M. F., A. Q. Abdul Razak, M. Hj Mohd Noor, M. Z. Mustafar, and M. K. N. Mohd Aziz. “Penggunaan Hadis Berkaitan Munakahat Dalam Karya Penulisan Jawi Di Nusantara”. Jurnal Pengajian Islam, Vol. 15, no. 1, May 2022, pp. 1-10, https://jpi.kuis.edu.my/index.php/jpi/article/view/151.