[1]
S. S. Abdullah and A. Ismail, “Kebimbangan dan Peranan Ibu dalam Menjaga Akidah dan Akhlak Anak-anak dalam Era Digital”, jpi, vol. 15, no. 1, pp. 195-207, May 2022.