[1]
M. I. Mohd Terin, A. H. Mohad, and R. A. Mohd Mokhtar, “Tinjauan Awal Mengenai Perlaksanaan Program Perpaduan dalam Kalangan Ahli Ngo Berteraskan Islam dan Bukan Islam di Selangor”, jpi, vol. 15, no. 1, pp. 136-149, May 2022.