Abd Hamid, N. B. (2022) “Elemen Fiqh Al-‘Awlawiyyah dalam Al-Qur’an Menerusi Tafsiran Sayid Qutb pada Empat Ayat Terpilih”, Jurnal Pengajian Islam, 15(1), pp. 54-68. Available at: https://jpi.kuis.edu.my/index.php/jpi/article/view/155 (Accessed: 11August2022).