Zulhemay, Mohd Nabil, Nurul Asma Mazlan, and Mohamad Hafiz Khairuddin. 2022. “Pembelajaran Bahasa Arab Berasaskan Permainan Melalui Peranti Mudah Alih”. Jurnal Pengajian Islam 15 (1), 91-106. https://jpi.kuis.edu.my/index.php/jpi/article/view/157.