MOHD FADZIL, M. F.; ABDUL RAZAK, A. Q.; HJ MOHD NOOR, M.; MUSTAFAR, M. Z.; MOHD AZIZ, M. K. N. Penggunaan Hadis Berkaitan Munakahat dalam Karya Penulisan Jawi di Nusantara. Jurnal Pengajian Islam, v. 15, n. 1, p. 1-10, 29 maio 2022.