Zailani, F. M., Ashaari, M. F., & Hanin Hamjah, S. (2022). Sorotan Karya Bersistematik Terhadap Pengulangan Kes Jenayah dalam Kalangan Bekas Banduan di Malaysia. Jurnal Pengajian Islam, 15(1), 150-170. Retrieved from https://jpi.kuis.edu.my/index.php/jpi/article/view/160