Mohd Tahir, A. F., Aini, Z., & Mohamad Rasit, R. (2022). Pengaruh Emosi Terhadap Perubahan Personaliti Artis di Malaysia. Jurnal Pengajian Islam, 15(1), 42-53. Retrieved from https://jpi.kuis.edu.my/index.php/jpi/article/view/154