Mohd Fadzil, M. F., Abdul Razak, A. Q., Hj Mohd Noor, M., Mustafar, M. Z., & Mohd Aziz, M. K. N. (2022). Penggunaan Hadis Berkaitan Munakahat dalam Karya Penulisan Jawi di Nusantara. Jurnal Pengajian Islam, 15(1), 1-10. Retrieved from https://jpi.kuis.edu.my/index.php/jpi/article/view/151