(1)
Mohd Terin, M. I.; Mohad, A. H.; Mohd Mokhtar, R. A. Tinjauan Awal Mengenai Perlaksanaan Program Perpaduan Dalam Kalangan Ahli Ngo Berteraskan Islam Dan Bukan Islam Di Selangor. jpi 2022, 15, 136-149.