(1)
Mustapha, A. M.; Junoh, N. Konsep Darurah Dan Kaedah-Kaedah Fiqhiyyah Yang Berkaitan Dengan Darurah. jpi 2022, 15, 69-90.