(1)
Mohd Fadzil, M. F.; Abdul Razak, A. Q.; Hj Mohd Noor, M.; Mustafar, M. Z.; Mohd Aziz, M. K. N. Penggunaan Hadis Berkaitan Munakahat Dalam Karya Penulisan Jawi Di Nusantara. jpi 2022, 15, 1-10.