[1]
Din, M.S. and Mokhtar, A.I. 2022. Pelaksanaan Konsep Amar Makruf Nahi Mungkar dalam Persatuan Pengguna Islam Malaysia (PPIM). Jurnal Pengajian Islam. 15, 1 (May 2022), 171-186.