[1]
Zailani, F.M., Ashaari, M.F. and Hanin Hamjah, S. 2022. Sorotan Karya Bersistematik Terhadap Pengulangan Kes Jenayah dalam Kalangan Bekas Banduan di Malaysia. Jurnal Pengajian Islam. 15, 1 (May 2022), 150-170.