[1]
Abd Hamid, N.B. 2022. Elemen Fiqh Al-‘Awlawiyyah dalam Al-Qur’an Menerusi Tafsiran Sayid Qutb pada Empat Ayat Terpilih. Jurnal Pengajian Islam. 15, 1 (May 2022), 54-68.