[1]
Mohd Tahir, A.F., Aini, Z. and Mohamad Rasit, R. 2022. Pengaruh Emosi Terhadap Perubahan Personaliti Artis di Malaysia. Jurnal Pengajian Islam. 15, 1 (May 2022), 42-53.